Форекс хаус България организира обучения за валутни касиери и търговия с валута

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВАЛУТНИ КАСИЕРИ
гр.София бул . Васил Лвески 100 А

 1.  Видове валути;
 2. Запознаване с технологията и материалите за изготвяне на банкнотите;
 3. Отличителни белези за разпознаване на фалшификатите от истинските банкноти;
 4. Специално разглеждане на отличителните знаци при доларите и евро банкнотите;
 5. Практически упражнения;
 6. Нормативна База:
 • НАРЕДБА №27 ЗА СТАТИСТИКАТА И ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС;
 • ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ;
 • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ;
 • ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
 • НАРЕДБА № 18 ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ В НАЛИЧНО ПАРИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ